Toiminta-avustukset ja hyvitykset

KAUSIMAKSUJEN AVUSTUKSET JA NIIDEN HAKEMINEN

Helsingin NMKY haluaa tukea mahdollisuuksien ja resurssiensa mukaan toimintamaksujen osalta niitä perheitä ja harrastajia, joilla taloudellisista syistä toiminnassa mukana oleminen koetaan haasteelliseksi.

Sisar- ja perhealennus

Mikäli perheestä kaksi tai useampi lapsi osallistuu HNMKY:n liikuntakasvatuksen säännölliseen lajitoimintaan, voidaan heidän kohdallaan anoa sisaralennusta.

Sisaralennuskäytäntö kaudelle 2016–17 on toisesta lapsesta alkaen kauden viimeisen toimintamaksuerän suuruinen per lapsi; neljän maksuerän laskutusten osalta 50 % viimeisestä maksuerästä ja kahden maksuerän laskutusten osalta 25 % viimeisestä maksuerästä. Vanhimman lapsen toimintamaksu veloitetaan aina 100 % mukaan. Sisaralennus koskee ainoastaan koko toimintakauden mukana olevia ja se tulee anoa sähköpostitse 15.8.2016 mennessä osoitteesta laskutus@hnmky.fi.

Perhealennukseen ovat oikeutettuja ne kotitaloudet, joista liikuntakasvatuksen toimintaan osallistuu sekä lapsia, että aikuisia vähintään 3 henkilöä (1 aikuinen ja vähintään 2 lasta TAI 2 aikuista ja vähintään 1 lapsi). Perhealennus on 15 € jokaista aikuisharrastajaa kohtaan, jonka lisäksi perheet, joissa vähintään kaksi lasta harrastavat liikuntakasvatuksen säännöllisessä lajitoiminnassa ovat oikeutettuja sisaralennukseen. Perhealennukset tulee anoa sähköpostitse 15.8.2016 mennessä osoitteesta laskutus@hnmky.fi.

 

Tapaturma- tai sairausperusteinen taloudellinen hyvitys

Tilanteessa, jossa toimintaan mukaan osallistuvalla harrastaminen keskeytyy tapaturmasta tai pitkäkestoisesta sairaudesta johtuen, on mahdollista hakea taloudellista hyvitystä ajalta joka ylittää yhden kuukauden omavastuuajan.

Hyvitykset haetaan sähköpostitse laskutus@hnmky.fi sekä lähettämällä lääkärintodistus tai kirjallisen selvitys seuran liikuntakasvatuksentoimistoon osoitteella: HNMKY / Kausimaksuhyvitykset, Siemenkuja 3, 00700 Helsinki. Hyvityksen määrä lasketaan suhteessa koko kausimaksuun. Mikäli pelaajaa osallistuu loukkaantumisajanjaksolla joukkueen harjoitteluun esimerkiksi punttisaliharjoittelun muodossa tai on muutoin osittain harjoittelussa mukana, on hänellä mahdollisuus saada tältä ajalta osahyvitystä hyvitystä riippuen vamman laadusta.

Suora taloudellinen tuki kausimaksuihin

Taloudellisen tuen hakeminen tapahtuu 1.9.2014 alkavalle varsinaiselle toimintakaudelle seuraavasti:

 • Hakija täyttää taloudellisen tuen hakemiseen tehdyn hakulomakkeen ja liittää mukaan siinä pyydettävät selvitykset*. Hakulomake löytyy HNMKY:n verkkosivuilta: http://www.hnmky.fi/urheilu/koripallo/koripallo-namikassa/toiminta-avustukset-ja-hyvitykset/suoran-taloudellisen-tuen-hakulomake/
 • Tukihakemukset tulee tehdä aina ennakoivasti, eikä tukea myönnetä takautuvasti.
 • Hakemusten viimeiset jättöpäivät koskien syyskautta/koko toimintakautta 15.8.2016 ja kevätkautta 8.1.2017 mennessä.
 • Hakemuksia voi tehdä ympäri vuoden ja lyhemmillekin jaksoille kuin kokonaiselle toimintakaudelle tai sen puolikkaalle, tällöin seura harkinnanvaraisesti katsoo järjestetäänkö nopeutettua käsittelyä ennen seuraavaa päätöskokousta.
 • Hakemukset käsitellään ensisijaisesti viikoilla 35. ja 3. ja vastaukset pyritään antamaan mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen.
 • Yllättävistä tekijöistä johtuvien taloudellisten muutosten osalta hakemuksia voidaan käsitellä myös muina ajankohtina.

*Tukihakemuksen täyttämistä varten hakijan tulee ennakkoon varautua selvittämään mahdollisuutensa saada taloudellista tukea Helsingin kaupungin sosiaalitoimelta tuelle haettavan henkilön liikuntaharrastuksen kulujen kattamiseksi.

Myöntämisen perusteet:

 • Tukea voidaan hakea ainoastaan yhdelle toimikaudelle kerrallaan ja tukisummat määräytyvät todennetun tuen tarpeen, hakemusten määrän sekä jaettavissa olevien taloudellisten resurssien mukaan, joten ne saattavat vuosittain vaihdella selvästikin harrastajakohtaisesti.
 • Jaettavilla resursseilla tuetaan vähävaraisten tai muuten taloudellisten haasteiden kanssa kamppailevia kotitalouksia.
 • Ensisijainen tavoite on mahdollistaa kaikille HNMKY liikuntatoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus taloudellisten resurssien osalta harrastaa haluamaansa liikuntamuotoa motiiviensa mukaisella tasolla.

Lisäksi:

 • Mikäli tukipäätöksen myöntämisen jälkeen havaitaan tuen hakemisen osalta väärinkäytöksiä, tai hakemuksessa on annettu virheellistä tietoa, on seuralla oikeus perua myönnetty tuki ja takaisinperiä myönnetyt avustukset.
 • Seura pidättää oikeudet tuen myöntämiskäytäntöjen muuttamiselle itsellään.
 • HNMKY:n myöntämät tuet sisar- ja perhealennusten sekä suorien toiminnallisten tukien osalta myönnetään niille erikseen varatusta kassasta, jonne varoja kerätään yhteistyösopimusten sekä yksittäisten lahjoitusten tai muun varainhankinnan kautta.