Musiikinteoria

Musiikinteoria oppiaineena perehdyttää länsimaisen musiikin teoreettisiin perusteisiin ja lainalaisuuksiin. Samalla se tukee solistisen aineen opiskelua. Musiikkiopiston puolella musiikinteorian opinnot ovat pakollisia. Teoriaopinnot sisältyvät lukukausimaksuihin musiikkiopiston ja avoimen osaston puolella.

Suosittelemme, että oppilas suorittaa samaan aikaan vastaavan tasoista teoria-ainetta ja solistista tutkintoa.

Opetus alkaa kunkin lukukauden syksyllä samaan aikaan kuin avoimen osaston opetus. Syksyllä alkaville teoriatunneille ilmoittaudutaan alustavasti keväällä. Ensimmäistä opiskeluvuottaan aloittavat ilmoittautuvat syksyllä.

Opettaja Ilkka von Boehm