Musiikinteoria

Musiikinteoria oppiaineena perehdyttää länsimaisen musiikin teoreettisiin perusteisiin ja lainalaisuuksiin. Samalla se tukee solistisen aineen opiskelua. Musiikkiopiston puolella musiikinteorian opinnot ovat pakollisia. Teoriaopinnot sisältyvät lukukausimaksuihin musiikkiopiston ja avoimen osaston puolella.

Suosittelemme, että oppilas suorittaa samaan aikaan vastaavan tasoista teoria-ainetta ja solistista tutkintoa.

Opetus alkaa kunkin lukukauden syksyllä samaan aikaan kuin avoimen osaston opetus. Syksyllä alkaville teoriatunneille ilmoittaudutaan alustavasti keväällä. Ensimmäistä opiskeluvuottaan aloittavat ilmoittautuvat syksyllä.

Teoriaopintojen kulku ja vaatimustasot

Musiikkikoulun päättötodistukseen vaaditaan seuraavat suoritukset: säveltapailu ja musiikinteoria 1, 2, 3 ja yleinen musiikkitieto A.

Musiikkiopiston päättötodistukseen vaaditaan seuraavat suoritukset: säveltapailu I, teoria I, äänenkuljetusoppi ja yleinen musiikkitieto B.

Musiikkikoulu (3-7 vuotta)
Säveltapailu ja musiikinteoria 1: 1-2 vuotta, 45 min/vko
Säveltapailu ja musiikinteoria 2: 1-2 vuotta, 45 min/vko
Säveltapailu ja musiikinteoria 3: 1-2 vuotta, 45 min/vko
Yleinen musiikkitieto A (antiikista klassismiin): 1 vuosi, 90 min/vko

Musiikkiopisto (1-4 vuotta)
Säveltapailun musiikkiopistotason kurssi: 1 vuosi, 90 min/viikko
Musiikinteorian musiikkiopistotason kurssi: 1 vuosi, 90 min/vko
Yleinen musiikkitieto B (klassismista nykyaikaan): 1 vuosi, 90 min/vko
Äänenkuljetusoppi: 1 vuosi, 90 min/vko

Ylimääräinen teorianopetus (sopimuksen mukaan)
Säveltapailu II: 1 vuosi, 90 min/vko
Musiikinteoria II: 1 vuosi, 90 min/vko

Kontrapunkti voidaan valita sivuaineeksi, jolloin opetusta annetaan yksityisesti 30 min/vko