Laulu

Tervetuloa opiskelemaan laulua!

Laulunopiskelu on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa mutta antoisaa työtä. Koska ääni on yksilöllinen instrumentti, laulutekniikan kehittyminen vaihtelee paljon oppilaasta riippuen. Tämä seikka on hyvä tiedostaa ennen laulunopiskelun aloittamista.

Laulua opiskellaan teknisten harjoitusten ja taiteellisen ohjelmiston kautta. Oppilas omaksuu pikkuhiljaa erilaisia musiikinhistoriallisia tyylisuuntia ja kasvattaa lauluteknistä valmiuttaan.

Laulunopiskelua ei voi aloittaa kovin nuorena, koska ääni ei ole kehittynyt. Noin 17 vuotta on alaikäraja, ennen kuin voidaan aloittaa laulutekniikan järjestelmällinen kehittäminen. Avoimella osastolla oppilas voi klassisen ohjelmiston ohella opiskella myös kevyempää musiikkia.

Opettajat
Anu Kurkaa
Minna-Sisko Mutanen
Mika Nikander