Tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan, esimerkiksi erilaisten kurssien ja koulutuksien muodossa. Tarkoituksena on tarjota työttömille maahanmuuttajille niin apua, esimerkiksi omien työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen kuin mukavaa yhdessä tekemistä, jonka lomassa esimerkiksi suomen kielen opiskelu voi olla mahdollista. Pääpaino on matalan kynnyksen toiminnassa, johon on helppo tulla mukaan ja, jossa kaikkien tarpeet huomioidaan.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Nuoren aikuisen itsetunto ja toimintakyky vahvistuu toiminnan myötä
  2. Nuoren aikuisen aktiivisuus ja osallisuus kasvaa toiminnan myötä
  3. Nuori aikuinen saa työllistymistä tukevia valmiuksia ja taitoja ryhmä- ja vertaistoiminnassa