Toiminnan avulla työelämään

Helsingin NMKY käynnisti vuoden 2016 alussa uuden kehittämishankkeen: Toiminnan avulla työelämään. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat (25-35 –vuotiaat). Hanke on STEAn tukema ja se kuuluu Paikka auki –ohjelmaan. Toiminnan avulla työelämään – hanke tarjoaa tukea nuorten aikuisten oman identiteetin, arjen ja tulevaisuuden rakentamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hankkeen tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan, esimerkiksi erilaisten kurssien ja koulutuksien muodossa. Tarkoituksena on tarjota työttömille maahanmuuttajille niin apua, esimerkiksi omien työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen kuin mukavaa yhdessä tekemistä, jonka lomassa esimerkiksi suomen kielen opiskelu voi olla mahdollista. Pääpaino on matalan kynnyksen toiminnassa, johon on helppo tulla mukaan ja, jossa kaikkien tarpeet huomioidaan.

Mikäli kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä.

Tulossa syksyllä mainos 2017