Namikalainen toimintakeskus 2020 –hanke

Namikalainen toimintakeskus – hanke oli käynnissä Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2012-2014. Sen tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva Namikalainen toimintakeskus – toimintamalli ja luoda sen pohjalta valittuihin pilottikohteisiin yhteistyökumppaneiden kanssa pysyviä toimintarakenteita. Namikalainen toimintakeskus -toimintamalli julkaistiin Innokylässä artikkelisarjana vuonna 2014 aikana. Toimintamalli kuvaa mihin arvoihin, periaatteisiin ja käytäntöihin Namikalaisen toimintakeskuksen toiminta perustuu. Malli sisältää vaihtoehtoisia ratkaisuja sisällön, rakenteiden ja resurssien toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena oli, että toimintamalli tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti menetelmänä lisätä toimintakeskusten kautta laaja-alaista hyvinvointia.

Hankkeessa valmistuneet julkaisut löydät täältä.

 

Hankkeen taustaa:

Hankkeen taustalla oli huomio siitä, että olemassa olevat toimintakeskukset palvelevat vain tiettyä hyvinvoinnin osa-aluetta, yksittäistä kohderyhmää tai niiden toiminta on ongelmalähtöistä. Namikalainen toimintakeskus yhdistää kansalaistoiminnan, harrastusmahdollisuudet ja sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle. Namikalaisen toimintakeskuksen toiminnassa rohkaistaan ja aktivoidaan ihmistä oman arjen ja hyvinvoinnin luojana. Eri lähtökohdista ja elämäntilanteista tulevien yhteisen toiminnan puute vahvistaa ennakkoluuloja. Ongelmalähtöisyyteen perustuva toiminta puolestaan leimaa ja syrjäyttää entisestään. Namikalainen toimintakeskus on sosiaalisen vahvistumisen toimintaympäristö, jossa erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus tulla aidosti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Namikalainen toimintakeskus on yhteistyönkeskus, jossa toimii useita eri tahoja niin kunnalliselta, järjestö – kuin yrityssektorilta. Yhteistyössä pyritään ulos lokeroidusta työnjaosta yhä enemmän yhdessä suunniteltuun, tehtyyn ja arvioituun toimintaan