Päättyneet projektit

Alueelliset hankkeet

Helsingin NMKY:n kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää pääkaupunkiseudun lasten, nuorten ja perheiden laaja-alaista hyvinvointia ja arjenhallintaa tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen muun toiminnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Terveyden edistäminen

  • Suomen NMKY:n liiton Menestyksen avaimet -projektin (2012-2017) pääkaupunkiseudun osahankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli tukemaan ja edistämään urheiluseurojen terveyden edistämistyötä. Projektin rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Lue lisää…

Osallisuus ja yhteisöllisyys

  • Y-Care – Nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialan työpaja on Suomen ensimmäinen kohtaamisen ammatteihin erikoistunut työpaja. Sen kautta alle 29-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus työkokeiluun, ammattitutkintoon tai oppisopimuskoulutukseen kyseisillä aloilla. Toiminnan rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lue lisää…

Monikulttuurisuus

  • Neulansilmä-hankkeessa kehitetään yhteisöllistä opiskelija-asumista yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa.
  • Ruohonjuuritason etsivää monikulttuurista nuorisotoimintaa kehitetään Yökoripallo-toiminnan avulla. Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

 

Namika-Akatemia-hankkeessa kehitetään vuonna 2013 yhteisöllisyyttä vahvistava toimintamalli, jossa lapset ja nuoret voivat viettää turvallisesti vapaa-aikaa mahdollisimman lähellä omaa asuinympäristöä. Namika-Akatemia-hanke on osa valtakunnallista Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoa. Lue lisää…

Namikalainen toimintakeskus 2020 -hanke työstää kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan Namikalainen toimintakeskus -toimintamallin vuosina 2012- 2014 sekä testaa ja arvioi sitä pilottikohteissa vuosina 2014- 2018. Namikalainen toimintakeskus yhdistää kansalaistoiminnan, harrastusmahdollisuudet ja sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle. Projektin rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Lue lisää…

Yhteistyöprojekti Puolustusvoimien kanssa 2010-2013

Projektissa kehitettiin alueellisen pilottitoiminnan avulla puolustusvoimien, Puolustusvoimien kirkollisen toimialan ja niiden sidosryhmien yhteistä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoa projektista antaa kehitysjohtaja Ari Inkinen.

Kerhotoiminnan kehittämishanke 2010-2011

Helsingin NMKY on tuottanut lasten, nuorten ja aikuisten kerhotoimintaa yli 100 vuoden ajan. Hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä vanhempien kanssa ja lisättiin toiminnan näkyvyyttä. Hankkeesta vastasi projektisihteeri Eve Niemelä.

Valtakunnallinen Isä-lapsi-hanke 2007-2010

Hankkeessa kehitettiin yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa isien ja lasten vuorovaikutusta vahvistava viikonloppukonsepti. Toimintamalli sopii järjestöjen ja seurakuntien käyttöön. Lisäksi se on käyttökelpoinen osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä erityisesti yritysten käyttöön Perhekeskeisenä Tyhy-toiminnan välineenä. Lisätietoa toimintamallista antaa kehitysjohtaja Ari Inkinen.

Ryhmässä Päihteettä – projekti (2004-2006)

Ryhmässä päihteettä –projektissa kehitettiin vuosituhannen alussa kehitetyn Syksystä Syksyyn –toimintamallin pohjalta ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jonka avulla voidaan tehdä päihdekasvatusta urheilevien nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten parissa. Projektipäällikkönä toimi Anna Järvimäki.

Kasvattava Valmentaja –projekti (2002-2004)

Projektin tuloksena syntyi Namikalainen kasvattaja, kouluttajan opas. Projektin rahoitti Opetusministeriö. Kasvattava Valmentaja toteutettiin Suomen NMKY:n Urheiluliiton, Helsingin NMKY:n, Tampereen NMKY:n ja Lahden NMKY:n sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun Lohjan koulutusyksikön yhteistyönä. Projektipäällikkönä toimi Pekka Lund.

Humanes-projekti (1999-2001)

Humanes-projekti keskittyi maahanmuuttajanuorten elämänhallinnan ja selviytymispolun toteuttamiseen. Projektipäällikkönä toimi Anna-Leena Klementti-Falenius.